Categorie archief: Fotohutten

 

Vanaf heden zullen we minstens eens per maand nieuws publiceren omtrent wat er te beleven valt rondom de hut(ten). Intussen kondigen we ook een tweede hut aan waarover in een volgend bericht operatief nieuws. De winter is intussen schoorvoetend aangebroken. Zowat alle eenden vertonen zich nu weer in prachtkleed en er scharrelen nog steeds enkele snippen rond de hut. De meest talrijke bezoekers zijn wintertalingen en vooral bij zonnig weer gaan die volop badderen,  baltsen en hun vederpak opmaken.

Ook de smientjes schitteren nu volop, terwijl de heetgebakerde slobeenden kokhalzend hun liefde opdringen aan de vrouwtjes en soms onderling zwaar in de clinch gaan.

20141113_4622 copy

Verder zijn ook soms reiger en zilverreiger actief en de ijsvogel laat zich steeds meer zien in de omgeving. Voor de echt vroege vogels is er de slaapplaats voor de hut met wulpen, ganzen en eenden. De toegevoegde beelden werden steeds recent vanuit de hut gefotografeerd.
Wanneer het harder gaat vriezen, dan bevriest ook het plassengebied en wordt de hut niet verhuurd omdat de fotokansen dan verwateren. Je wordt daar dan ook tijdig voor verwittigd.

Nieuwsbrief november 2014

De hut is nu ruim een jaar in gebruik en we hebben ze getest doorheen de seizoenen.Er waren periodes dat je gedurende enkele uren over de 1000 clicks aanmaakte en er waren ook de stillere periodes dat we met enkele soorten op een dag tevreden moesten zijn. Ook merken we dat een zelfde seizoen steeds weer verrassingen in petto heeft.  Dit jaar was er vb een vrouwtje smelleken zeer actief en liet zich soms verleiden om op de voorbestemde paal te gaan zitten.

MD_038028_Smelleken copy

Een zeer groot voordeel is dat we de waterstand nu in de hand hebben zodat we de hut zullen kunnen verbouwen tot net boven de waterspiegel. Ook kunnen we nu enkele winterrichels aanleggen die net boven het waterpeil zullen uitkomen en waar watervogels graag komen uitrusten.

Nieuwe aanpassingen aan de omgeving van de fotohut te Uitkerke

Om het nog aantrekkelijker te maken voor de wintervogels werden een nieuwe richel en een tweede eiland gecreëerd. Het riet werd gedeeltelijk gemaaid.

In de hut werden soepele maar lichtdichte slurven geplaatst. Aanpassingen zorgen er voor dat een statief kan maar absoluut niet hoeft. Een rijstzak of een statiefkop doen het uitstekend op de nieuwe voorzieningen. De boekingen komen nu ook volop binnen.

Het maaisel wordt gebruikt om het pad naar de hut te verbeteren

Het maaisel wordt gebruikt om het pad naar de hut te verbeteren

4S8A9484 copy   4S8A9514 copy
Het nieuwe eiland wordt gemaaid en een nieuwe richel voor de watervogels wordt aangelegd.

 

 

Herfst en winter 2013

Het water heeft het winterpeil bereikt, en komt nu weer tot aan de voet van de hut. (binnenin is het er droog! ) Tochtgaten werden volledig gedicht, de kijkgaten vergroot en er is naast de slurven ook de mogelijkheid om doorheen het reflecterend glas te fotograferen. Je moet wel voorheen de keuze maken, je kan beide manieren niet combineren!                                                                              Paul en mezelf hebben al eens de hut uitgetest en het is er nu heerlijk vertoeven. De meeste eenden komen stilaan doorheen de rui en een koppel torenvalkjes bezoeken onze weidepaal als zitje.

MD_IMG_9133_Wintertaling

MD_IMG_8646_Wintertaling      MD_IMG_4383_Wintertaling

De wintertaling is broedvogel, maar vooral algemene wintergast in Uitkerke

GP_TorenvalkUitkerkehut-31

untitled-248     torenvalkUitkerkehut-33

De Torenvalk heeft een nabije nestkast betrokken en komt regelmatig op bezoek voor de hut.      Paul Goethals

 

 

 

 

 

Mei – begin juli 2013

Tussen mei en juli was de actie op zijn hoogtepunt. Het voorjaar had zeer veel neerslag en hoge waterstanden, waardoor de steltlopers geen vaste voet aan wal kregen voor de hut. Met de aanvang van de zomer kwam dan de grote droogte waardoor zowat de ganse polder ging verdrogen. Na de werken zal het seizoen een stuk langer optimaal zijn.                                                                   Enkele bezoeken tussen mei en juli leverden toch heel wat schoon volk op voor de hut.

MD_IMG_0663_Steltkluut

MD_IMG_0578_Steltkluut      MD_4S8A9930_Steltkluut

De steltkluut is er zowat jaarlijks broedvogel en een regelmatige gast voor de hut

MD_4S8A3300_Witgat

De witgat is een algemene doortrekker en soms wintergast

MD_4S8A2208_Visdief

MD_4S8A0927_Visdief      MD_4S8A0920_Visdief

Door aankoop en aanpassingswerken in de polder werd de visdief een vaste koloniebroedvogel

MD_IMG_0495_ZwarteRuiter

MD_4S8A4839_ZwarteRuiter     MD_4S8A4188_ZwarteRuiter

Zwarte ruiters bezoeken veelvuldig de hut tijdens door – en terugtrek. Je krijgt ze in zomer-en winterkleed en alle tussenliggende overgangskleden.

MD_4S8A2334_Kluut

MD_kluut063      MD_4S8A2341_Kluut

De kluut is een algemene broedvogel geworden in de polder – 121 koppels in 2013.

MD_IMG_8744_GeleKwikstaart

De Gele Kwikstaart: een afnemende broedvogel in de polder.Slechts een 30-tal koppels in 2013

Kemphaan_F3E2194

Vechtende kemphanen – Pascal De Munck

MD_4S8A3577_Kemphaan      MD_4S8A1011_Kemphaan

De kemphaan is een algemene doortrekker die in het voorjaar pleistert en balts voor de hut.

 

Beheerswerken voor de hut – September – October 2013

4S8A8091 copy

4S8A8090 copy      4S8A8078 copyZeer hoge waterstanden in het voorjaar en een zeer droge zomer  speelden ons parten.                 De natuurwerkgroep van Uitkerke hielp ons een namiddag om een geul voor de hut te graven en later heb ik deze met Paul, mijn vaste compagnon, nog verbreed en uitgediept. Met de uitgegraven klei hebben we een nieuw kort pad aangelegd doorheen het riet zodat je nu ongezien de hut kan inkomen. Verder hebben we een richel aangelegd die tijdens het winterwaterpeil net boven het wateroppervlak uitkomt.                                                                                                                       Na de heftige regen van de laatste dagen is het water gestegen tot het winterpeil. Smienten en talingen zijn meestal in goede aantallen van de partij en komen stilaan in prachtkleed. Een torenvalk bezoekt regelmatig onze weidepaal en verder komen er soms steltlopers op bezoek.
Op 10 november zijn de laatste werken voltooid en dan kun je genieten van de nieuwe aanpassingen en omstandigheden.                                                                                                   Heb in de enkele keren dat ik de hut voor de zomer bezocht toch ruim 40 soorten vogels weten vast te leggen.

Nieuwtjes April

De verhuurhut komt op volle gang met ook interesse vanuit Nederland.

Het waterpeil zakt nu langzaam in de polder zodat de eerste steltlopers zich gaan vestigen rond de hut. Vooraleer de grutto’s zich gaan verspreiden op hun territoria komen ze hier met vele tientallen verzamelen. Er wordt gebadderd en gebalst en kleine conflictjes breken regelmatig uit.

MD_4S8A7694_Lepelaar

Uitkerke is ook toplocatie voor doortrekkende lepelaars en nu vertonen ze zich in hun mooiste pak; lange afhangende kopveren die wapperen in de wind en diep oranjegele borstvlek. Met de stijging van de temperatuur verhit ook het temperament van de broedvogels. Er breken conflictjes uit tussen de grauwe ganzen en de bergeenden die vrij fel te keer kunnen gaan. Slob-en kuifeenden gaan baltsen en de laatste wintertalingen vertonen zich nu in prachtkleed. De eerste zomertalingen bezoeken de locatie en broeden met twee koppels ook in de onmiddellijke omgeving.

4S8A2986 Ook de kokmeeuwen zoeken nu een geschikte locatie en gaan bij momenten sierlijk baltsen en krijsen op de eerste vrijkomende richels.

4S8A4740

Doortrekkende steltlopers verlevendigen het geheel. Ingesloten reeds wat beelden die recent van uit de hut werden genomen.