Auteursarchief: Misjel Decleer

 

Vanaf heden zullen we minstens eens per maand nieuws publiceren omtrent wat er te beleven valt rondom de hut(ten). Intussen kondigen we ook een tweede hut aan waarover in een volgend bericht operatief nieuws. De winter is intussen schoorvoetend aangebroken. Zowat alle eenden vertonen zich nu weer in prachtkleed en er scharrelen nog steeds enkele snippen rond de hut. De meest talrijke bezoekers zijn wintertalingen en vooral bij zonnig weer gaan die volop badderen,  baltsen en hun vederpak opmaken.

Ook de smientjes schitteren nu volop, terwijl de heetgebakerde slobeenden kokhalzend hun liefde opdringen aan de vrouwtjes en soms onderling zwaar in de clinch gaan.

20141113_4622 copy

Verder zijn ook soms reiger en zilverreiger actief en de ijsvogel laat zich steeds meer zien in de omgeving. Voor de echt vroege vogels is er de slaapplaats voor de hut met wulpen, ganzen en eenden. De toegevoegde beelden werden steeds recent vanuit de hut gefotografeerd.
Wanneer het harder gaat vriezen, dan bevriest ook het plassengebied en wordt de hut niet verhuurd omdat de fotokansen dan verwateren. Je wordt daar dan ook tijdig voor verwittigd.

Nieuwsbrief november 2014

De hut is nu ruim een jaar in gebruik en we hebben ze getest doorheen de seizoenen.Er waren periodes dat je gedurende enkele uren over de 1000 clicks aanmaakte en er waren ook de stillere periodes dat we met enkele soorten op een dag tevreden moesten zijn. Ook merken we dat een zelfde seizoen steeds weer verrassingen in petto heeft.  Dit jaar was er vb een vrouwtje smelleken zeer actief en liet zich soms verleiden om op de voorbestemde paal te gaan zitten.

MD_038028_Smelleken copy

Een zeer groot voordeel is dat we de waterstand nu in de hand hebben zodat we de hut zullen kunnen verbouwen tot net boven de waterspiegel. Ook kunnen we nu enkele winterrichels aanleggen die net boven het waterpeil zullen uitkomen en waar watervogels graag komen uitrusten.

Nieuwe aanpassingen aan de omgeving van de fotohut te Uitkerke

Om het nog aantrekkelijker te maken voor de wintervogels werden een nieuwe richel en een tweede eiland gecreëerd. Het riet werd gedeeltelijk gemaaid.

In de hut werden soepele maar lichtdichte slurven geplaatst. Aanpassingen zorgen er voor dat een statief kan maar absoluut niet hoeft. Een rijstzak of een statiefkop doen het uitstekend op de nieuwe voorzieningen. De boekingen komen nu ook volop binnen.

Het maaisel wordt gebruikt om het pad naar de hut te verbeteren

Het maaisel wordt gebruikt om het pad naar de hut te verbeteren

4S8A9484 copy   4S8A9514 copy
Het nieuwe eiland wordt gemaaid en een nieuwe richel voor de watervogels wordt aangelegd.

 

 

Herfst en winter 2013

Het water heeft het winterpeil bereikt, en komt nu weer tot aan de voet van de hut. (binnenin is het er droog! ) Tochtgaten werden volledig gedicht, de kijkgaten vergroot en er is naast de slurven ook de mogelijkheid om doorheen het reflecterend glas te fotograferen. Je moet wel voorheen de keuze maken, je kan beide manieren niet combineren!                                                                              Paul en mezelf hebben al eens de hut uitgetest en het is er nu heerlijk vertoeven. De meeste eenden komen stilaan doorheen de rui en een koppel torenvalkjes bezoeken onze weidepaal als zitje.

MD_IMG_9133_Wintertaling

MD_IMG_8646_Wintertaling      MD_IMG_4383_Wintertaling

De wintertaling is broedvogel, maar vooral algemene wintergast in Uitkerke

GP_TorenvalkUitkerkehut-31

untitled-248     torenvalkUitkerkehut-33

De Torenvalk heeft een nabije nestkast betrokken en komt regelmatig op bezoek voor de hut.      Paul Goethals

 

 

 

 

 

Mei – begin juli 2013

Tussen mei en juli was de actie op zijn hoogtepunt. Het voorjaar had zeer veel neerslag en hoge waterstanden, waardoor de steltlopers geen vaste voet aan wal kregen voor de hut. Met de aanvang van de zomer kwam dan de grote droogte waardoor zowat de ganse polder ging verdrogen. Na de werken zal het seizoen een stuk langer optimaal zijn.                                                                   Enkele bezoeken tussen mei en juli leverden toch heel wat schoon volk op voor de hut.

MD_IMG_0663_Steltkluut

MD_IMG_0578_Steltkluut      MD_4S8A9930_Steltkluut

De steltkluut is er zowat jaarlijks broedvogel en een regelmatige gast voor de hut

MD_4S8A3300_Witgat

De witgat is een algemene doortrekker en soms wintergast

MD_4S8A2208_Visdief

MD_4S8A0927_Visdief      MD_4S8A0920_Visdief

Door aankoop en aanpassingswerken in de polder werd de visdief een vaste koloniebroedvogel

MD_IMG_0495_ZwarteRuiter

MD_4S8A4839_ZwarteRuiter     MD_4S8A4188_ZwarteRuiter

Zwarte ruiters bezoeken veelvuldig de hut tijdens door – en terugtrek. Je krijgt ze in zomer-en winterkleed en alle tussenliggende overgangskleden.

MD_4S8A2334_Kluut

MD_kluut063      MD_4S8A2341_Kluut

De kluut is een algemene broedvogel geworden in de polder – 121 koppels in 2013.

MD_IMG_8744_GeleKwikstaart

De Gele Kwikstaart: een afnemende broedvogel in de polder.Slechts een 30-tal koppels in 2013

Kemphaan_F3E2194

Vechtende kemphanen – Pascal De Munck

MD_4S8A3577_Kemphaan      MD_4S8A1011_Kemphaan

De kemphaan is een algemene doortrekker die in het voorjaar pleistert en balts voor de hut.

 

Beheerswerken voor de hut – September – October 2013

4S8A8091 copy

4S8A8090 copy      4S8A8078 copyZeer hoge waterstanden in het voorjaar en een zeer droge zomer  speelden ons parten.                 De natuurwerkgroep van Uitkerke hielp ons een namiddag om een geul voor de hut te graven en later heb ik deze met Paul, mijn vaste compagnon, nog verbreed en uitgediept. Met de uitgegraven klei hebben we een nieuw kort pad aangelegd doorheen het riet zodat je nu ongezien de hut kan inkomen. Verder hebben we een richel aangelegd die tijdens het winterwaterpeil net boven het wateroppervlak uitkomt.                                                                                                                       Na de heftige regen van de laatste dagen is het water gestegen tot het winterpeil. Smienten en talingen zijn meestal in goede aantallen van de partij en komen stilaan in prachtkleed. Een torenvalk bezoekt regelmatig onze weidepaal en verder komen er soms steltlopers op bezoek.
Op 10 november zijn de laatste werken voltooid en dan kun je genieten van de nieuwe aanpassingen en omstandigheden.                                                                                                   Heb in de enkele keren dat ik de hut voor de zomer bezocht toch ruim 40 soorten vogels weten vast te leggen.

Fotoreis Januari 2014

Fotoreizen: Rann off Kutsch

 

In midwinter, ( tweede helft januari), naar het uiterste westen van India getrokken met 10 bezielde fotografen. Vanwege de inactiviteit in dit gevoelig grensgebied met Pakistan, is er een niche ontstaan die uitgroeide tot een der beste overwinteringsplaatsen wereldweid voor palearctische vogels.IMG_0371 copy

 

Hier liggen zo’n 35 000 km2 van zoutsteppen, graslanden, moerassen en plassen. De grens wordt er gevormd door de golf van Kutsch, die er een diepe wig in het land slaat en een kust vormt van stranden, weelderige mangroves, doorkliefd van kreken, eindeloze slikken en een ondiep rif. In deze regio overwinteren naar schatting zo’n 7 milioen watervogels en vele duizenden steltlopers.

Panorama621 copy

 

Een rechtstreekse vlucht vanuit Delhi brengt er ons heen.

 

Heel wat dieren en vogels van het subcontinent vinden hier een laatste refuge in een snel veranderende wereld. De Aziatische leeuw is de enige populatie wereldweid en telt hier ruim 400 individuen die in dit seizoen in volle voortplantingsactiviteit vertoeven. Kraanvogels overwinteren er in de vele duizenden en hier werden groepen waargenomen die tot over de honderdduizend individuen telden. De populatie van zwartbokantilopen overtreft  te Velavadar ruim de helft van de in het wild levende wereldpopulatie met meer dan 4000 individuen,. Waarschijnlijk is dit ook de elegantste antiloop ter wereld en hier in de graslanden vormen ze tijdens de ochtendschemering pure poëzie. We verblijven er in zeer sfeervolle hutten en de dieren bezoeken er de poelen in de tuin.

MD_4S8A2767_Jufferkraanvogel

MD_4S8A1465_Jufferkraanvogel      MD_4S8A1544_Jufferkraanvogel

MD_4S8A7884_Blackbuck

Wie de grootste slaapplaats van kiekendieven wereldweid wil aanschouwen zit hier ook goed. Alle palearctische soorten verblijden er ons met hun sierlijke zweefvluchten! Verder wolvenfamilies met spelende jongen geobserveerd en getreepte hyenas. De oehoe is er ook overdag actief.

 

De zoutpannen vormen het overwinteringsgebied voor heel wat grote en kleine flamingoes, witte en kroeskoppelikanen, steltlopers, sternen en vele honderden unieke krabplevieren.

MD_4S8A8817_GreaterFlamingo      MD_4S8A6415_LesserFlamingo

MD_Panorama193_RozePelikaan

MD_4S8A7656_Krabplevier

Waar je de blik werpt zie je vogels. De omgeving van Jamnagar, waar we drie dagen verblijven vormt een trefpunt van vogelaars. Niet onterecht, de stad herbergt een enorme slaapplaats voor roze spreeuwen die er werkelijk met vele duizenden komen roesten en plaatselijk bijna handtam zijn. Honderden pelikanen roesten er aan het meer rond het maharadjahpaleis, waar verder bruinkopmeeuwen en dunbekmeeuwen uit de hand komen eten, vele reigerachtigen en ibissen komen slapen en heel wat eenden en steltlopers vertoeven. In enkele oude bomen is er een roest van vele tientallen vliegende honden. Van hieruit bezoeken we reservaten, meren en dammen slikken en mangroves.

MD_4S8A8901_RozePelikaan copy

 

Maar we zijn ook geen cultuurbarbaren en hebben oog voor een uniek complex van jaintempels die tot de fijnste erfenis van cultuurhistorisch India behoren. De details der beeltenissen zijn onovertroffen en diezelfde heuvels bieden ook heel wat zangers op weg naar de top.

MD_IMG_7805_GrijzeWouw

 

Met eigen bus rijden we Noordwaarts doorheen zandwoestijnen, rijk aan overwinterende prooivogels. We overnachten te jaisalmer, in een zeer charmant hotel dat uitkijkt over het grote fort. Jaisalmer is een historisch woestijnstadje met een goede populatie aan tapuiten, zandhoenders en Indische grote trappen en veel overwinterende prooivogels.

MD_4S8A0667_Steppenarend copy

Morgenexcursie en vervolgens richting kheechan waar sinds mensengeuchenis jufferkraanvogels worden gevoederd. Duizenden dieren vertoeven hier in de omgeving en gedurende uren vliegen ze onophoudelijk zaf en aan, een unieke belevenis. Rond de middag vervolgen we onze tocht naar Jodhpur van waaruit we de omgeving van de Bishnois, een tribe die alle leven beschermd, bezoeken en we de bevallige chinkara-antiloop van nabij in de zandduinen kunnen observeren. Tenslotte nemen we hier de nachttrein die ons in de vroege morgen naar de Chambal-rivier brengt, een der best beschermde en zuiverste rivierenstelsels van het subcontinent. Gavialen of viskrokodillen komen er ‘s winters zonnen op de vele zandbanken in het goede gezelschap van heel wat prachtige skimmers. De rivier vormt ook een der laatste refuges voor de blinde gangesdolfijn.

4S8A3280

4S8A4100 copy

In de stijle oevers van de rivier die soms ware kliffen vormt, broeden ijsvogels, bijeneters en aasgieren. Het aantal vogelsoorten overtreft de 400.

MD_4S8A5314_Bonte Ijsvogel

MD_4S8A9457_Smyrna Ijsvogel Ijsvogel      MD_4S8A4413_Ijsvogel

 

Uiteindelijk breien we er een mooi en ontspannen slot aan te Barathpur, een werelderfgoed aan vogels en meer!

Assam017

 

Indien interesse, graag een mailtje en dan krijg je een gedetailleerd programma terug.

 

De reis gaat door vanaf de tweede helft van januari en zal een 17-tal dagen duren.

 

Meer details  binnenkort.

 

Ingesloten een sfeerbeeld van opnames die tijdens vorige trip aldaar zijn genomen.

 

We nemen maximal 12 personen mee om optimale mogelijkheden tot observatie en fotografie te bieden.